KIRÁLYKÖSZÖNTŐ

2016. augusztus 19.


„Virágos kert vala híres Pannónia

Mely kertet öntözé híven Szűz Mária. 

Kertésze e kertnek István király vala:”


 Szent István, első királyunk, kire emlékezni, előtte hódolni és köszönteni jöttünk Eger dicsőséges templomába, a várba. Kinek tetteit ilyenkor felidézzük, államalapító munkájáról megemlékezünk, idézzük intelmeit, jó tanácsait, belső borzongással, emelkedett hangulatban. Büszkeség, öröm tölti el szívünket, akarva, akaratlanul valamilyen megfoghatatlan érzés jár át bennünket, melyet igazán meg sem tudunk magyarázni. Mi lehet ez, csak egy hangulat, vagy kegyelmi állapot? De gondoljuk csak végig, mi mindenre emlékezhetünk e napokban és talán megértjük e magával ragadó szakrális érzés okát.

Bővebben...

 

PostHeaderIcon czegei gróf Wass Albert szobrának avatása - 2015

 

PostHeaderIcon Az Ónodi országgyűlés című kép ajándékozása Borsiba - 2015

 

PostHeaderIcon Koronás kopjafa állítás Erdélyben - 2014

 

PostHeaderIcon 10 éves a fertálymesterek imacsoportja

2016 április 16-n a Szent István rádióban egy emlékezetes imaszolgálat keretében ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a fertálymesteri testület imacsoportja. Ezt az ünnepi alkalmat jelenlétével megtisztelte Dr. Ternyák Csaba érsek úr valamint Kakuk Ferenc érseki titkár is. A zsúfolásig megtelt stúdióban húsvéti idő lévén a dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk. Az imaszándékok elhangzása után,  érsek úrnak a titkokhoz  fűzött gondolatai tették teljessé azok értelmét.

Az imádságot követően Keresztény Ifjusági Klub termében folytatódott az ünneplés. Bevezetőben néhány személyes emlék felidézésével illetve egri érseki beiktatásakor elhangzott, Izajás próféta könyvéből vett idézettel köszöntöttük érsek urat valamint megemlékeztünk az imacsoport történetéről a kezdetektől napjainkig.

Bővebben...

 

PostHeaderIcon 20 éves az újjáalakult Egri Fertálymesteri Testület

 

A fertálymesterség újjászervezése Egerben és mai feladatai.

   Vajon mi késztet embereket arra, hogy a múltat kutassák, hogy elmerengjenek apáik, nagyapáik történetein, hogy régi könyveket lapozgatva rácsodálkozzanak hajdanvolt szokásokra, tanulmányozzák a társas élet rejtelmeit, az emberek közötti munkamegosztást, rendet, hierarchiát. Vajon mit keres a modern világ gondolkodó embere a poros ládafiában, pókhálós padlásokon, kamrák zugaiban. Talán kapaszkodókat, támpontot, eligazítást az élete megszervezéséhez, talán a jövőt próbálja megfejteni, hisz múlt nélkül az nem létezhet. Micsoda megdöbbentő pillanat, mikor a kutató felismeri, hogy ő maga a múlt sűrítménye, egyik végpontja, hisz létében, ha csak tíz generációt visszaszámolok több mint kétezer ős alakja, jelleme, érzése, tudása, szerelme koncentrálódik. Fölemelő azonban azt megérezni, hogy bár a múltból nézve az egyik végpont vagyok, a jövő szempontjából ezer lehetőség, ezer új élet elindítója. Láncszem az örökkévalóban. Tisztában vagyunk teremtettségünk e csodájával, érezzük-e felelősségünket? Érezzük-e, hogy a hagyományok ápolása nem csupán hobbi, divat, hanem a kultúránk megtartása, önmagunk erősítése. A magyar nemzet évezredes kultúrája, századokon át formálódó társadalmi normái, csodálatos nyelve, népművészete az a közös alap, melytől magyarok vagyunk, teljes személyiséggé válhatunk. Eldobnunk nem szabad. Ez az a keret, mely a gyorsan változó világban eligazít. A kiszámíthatóság biztonságot ad. Egy erős, tudatos közösség határtalan védelmi erővel bír. 

Bővebben...

 
KIRÁLYKÖSZÖNTŐ

2015. augusztus 19. szerda

"Ím eljött az áldott új nap zengő üdvös ünnepe szent királyunk-Istvánunknak!
Míg tart e világ heve, örvendjen, ki őáltala lőn Urunk örököse
s érdeméből nyeri vala, hogy a mennynek részese"

E versikével, mely a tatárjárás után született hívták eleink az emlékezőket Szent István ünnepére. Ez az ünnep mélyen gyökerezik szívünkben. Ott lapul génjeinkben, áthatja, meghatározza mindennapjainkat, fontos fejezete kultúránknak. Szelíd szeretettel szólít az egységre, az egyetértésre, egyben gondolkodásra, elemzésre késztet. Szent István fáklyaként világít a századok sötétjében. Negyven éves uralkodása alatt sikerült a nemzet egységét megteremteni, a közérdeket az egyéni akarat fölé helyezni, az együttélés kereteit, szabályait meghatározni, egyensúlyt teremteni kelet és nyugat politikai szorításában, mellyel megalapozta Magyarország nagyhatalmi státuszát legalább ötszáz évre. Bár halála utáni viszályok, a nemzet érdekeit nem szolgáló hatalmi harcok rombolták e fundamentumot, de Szent László, majd Könyves Kálmán a pártütés okozta réseket kijavítva megszilárdították Szent István örökségét.

Bővebben...

 
1. oldal / 9

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Támogatás
2014.jpg
Keresés